Fakta og dokumentar:
Skolebøker:
Elever ved:
Visa Visa
Yrkessjåfør Etterutdanning, Modul 1-6

 

Boken er en del av et læreverk for etterutdanning av yrkessjåfører. Den dekker temaer som er viktige for sjåførens arbeid. Boken er lettlest, har oppgaver i slutten av hvert kapittel, kilder og stikkordsliste.

 

NKI Forlagets læreverk for etterutdanning av yrkessjåfører består også av:
-PowerPoint-presentasjon som følger læreboka modul for modul
-Instruktørkurs med eksempler og oppgaver fra læreplanen
-Ordbok for yrkessjåfører

ADR 2013 Oppgavesamling

Oppgavesamlingen inneholder 450 oppgaver
 
En innledende del med spørsmål
Oppgaver til hver av de ni hoveddelene i boka
Tilleggs-/spesialiseringsspørsmål
To avsluttende ADR-prøver
 
Fasit lastes ned på www.forerkortboka.no

19. utgave, 1.opplag 2013
Yrkessjåfør, Modul P4/P5 Persontransport, vilkår og praksis

 

Boka dekker Modul P4. Persontransportens vilkår og Modul P5. Persontransport i praksis i læreplanen etter yrkessjåførdirektivet. Modulene er spesifikke for persontransporten.

Boka gir grunnleggende kunnskaper om persontransport og kunnskaper om hvordan planlegge og gjennomføre transportoppdrag på en sikker, effektiv og behagelig måte i tråd med regelverket.

Boka gir også kunnskaper om hvilke krav som stilles til en yrkessjåfør i forhold til lastsikkerhet og service. Boka tar også for seg planlegging av konkrete transportoppdrag.

 

ProduktnyheterKontaktinformasjon
NKI forlaget AS
Universitetsgata 10
0164 Oslo
Telefon: 67 58 89 00
Telefax: 66 78 00 09
E-post: bestilling@nki.no

NKI Forlagets fagportal